อะไรบ้างที่องค์กรมองหาในตัวคุณ?

มี.ค. 29

Written by:
29/3/2554 17:51  RssIcon

ทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดแรงงานสูงกว่าเมื่อก่อนมาก องค์กรไม่ได้มองหาแค่คนที่มีทักษะเท่านั้น แล้วอะไรคือส่วนที่ทำให้คุณพิเศษกว่าคนอื่นๆ

  • แสดงออกถึงจรรยาบบรณในการทำงานอย่างชัดเจน
  • ความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวเข้ากับองค์กร
  • การทำงานเป็นทีม
  • ทัศนคติเชิงบวก

ความมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส


Your name:
Gravatar Preview
Your email:
(Optional) Email used only to show Gravatar.
Your website:
Title:
Comment:
Add Comment   ยกเลิก 
Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด