บริการ จัดหางาน,จัดหาคน,จัดจ้าง,บริหารทรัพยากรบุคคล
  สายบริหารงานทั่วไป

การสรรหาบุคลากรให้ได้ตรงตามตำแหน่งงาน ความต้องการของธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว สำหรับสายงานบริหารทั่วไปบางองค์กรอาจเห็นเป็นตำแหน่งงานทั่วไป ไม่ให้ความสำคัญกับบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้มากนัก ในความจริงแล้ว พนักงานในสายงานนี้เป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนของบริษัทเลยทีเดียว เพราะเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบติดต่อ ให้ข้อมูลกับลูกค้าขององค์กรในด้านต่างๆ  หากได้คนที่คล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพ ใช้เทคโนโลยีได้ดี ก็ทำให้งานที่รับผิดชอบราบรื่นหรือกลายเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันหากได้คนที่ไม่เหมาะสมจากงานที่ดูว่าจะง่ายก็กลับกลายเป็นเรื่องยากได้เหมือนกัน วันทรีซิกตี้ ในฐานะสื่อกลางระหว่างผู้สมัครและองค์กร มองเห็นช่องทางที่ทำให้องค์กรสรรหาคนที่มีประสิทธิภาพด้วยงบประมาณที่เหมาะสม และผู้สมัครที่เพิ่มศักยภาพให้ตรงตามสายงาน ด้วยขั้นตอนการประเมินผู้สมัครที่จัดทำขึ้นตามสายอาชีพ รวมทั้งบริการจัดหางานและฝึกอบรมสายอาชีพที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจให้องค์กรของท่าน
 

 

 

 

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด