บริการ จัดหางาน,จัดหาคน,จัดจ้าง,บริหารทรัพยากรบุคคล
  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหาบุคลากรให้ได้ตรงตามตำแหน่งงาน ความต้องการของธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว สำหรับสายงานเทคโนโลยีวารสนเทศนั้น หลายๆองค์กรอาจพบกับปัญหาด้านความถนัดและบุคลิกภาพของบุคลากรในสายอาชีพนี้ ที่ออกจะเหมือนกันมากเกินไป คือ ชอบทำงานกับหน้าจอ สื่อสารกับคนรอบข้างน้อย มุมมองเน้นเชิงเทคนิคมากกว่าการคิดเชิงธุรกิจ การสื่อสารเน้นด้านเทคนิค เมื่อการสื่อสาร อธิบายค่อนข้างน้อยจะมีวิธีการคัดสรรพนักงานในกลุ่มนี้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้น วันทรีซิกตี้ ออกแบบการประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละสายอาชีพ จึงมั่นใจได้ว่าเราเน้นคุณภาพของผู้สมัครจริงๆ

 

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด