บริการ เช่าห้องอบรม,เช่าห้องประชุม,เช่าห้องสัมมนา

ติดต่อ บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด

  ► บริการเช่าห้อง One360
     Room – Emerald
     Room – Topaz
    Room – Diamond
    Room – Ruby
    Room – Sapphire
    Room – Pearl

 

Emerald

ห้องตกแต่ง Theatre Style เหมาะกับการอบรม / สัมมนา ที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ห้องขนาด 24 ที่นั่ง พร้อม คอมพิวเตอร์และ โปรเจคเตอร์สำหรับผู้สอนใช้ประกอบการอบรม / สัมมนา

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด