บริการ เช่าห้องอบรม,เช่าห้องประชุม,เช่าห้องสัมมนา

ติดต่อ บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด

  ► บริการเช่าห้อง One360
     Room – Emerald
     Room – Topaz
    Room – Diamond
    Room – Ruby
    Room – Sapphire
    Room – Pearl

 

Ruby

ห้องตกแต่ง Classroom Style พร้อมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการอบรม/สัมมนาหรือเป็นการอบรมแบบ workshopเป็นกลุ่มย่อยๆที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองใช้งานจริง  ห้องขนาด 8 ที่นั่ง พร้อม คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับผู้สอน

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด