บริการ เช่าห้องอบรม,เช่าห้องประชุม,เช่าห้องสัมมนา

ติดต่อ บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด

  ► บริการเช่าห้อง One360
     Room – Emerald
     Room – Topaz
    Room – Diamond
    Room – Ruby
    Room – Sapphire
    Room – Pearl

 

Topaz

ห้องตกแต่ง Café Style เหมาะกับการอบรม / สัมมนา ให้ผู้สอนและผู้เข้าอบรมคุยกันได้อย่างใกล้ชิด หรืออาจปรับเป็นห้องประชุมแบบ LunchBox Learning หรือการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวได้เช่นกัน ห้องขนาด 6 ที่นั่ง

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด